Program
55. schôdze vlády Slovenskej republiky
19. apríl 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 55. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.05.2017, 16:26:22)1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16732/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 185/2017

3. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 29. apríla 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16495/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 187/2017

4. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16740/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 188/2017

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16730/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 189/2017

8. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17016/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 191/2017

9. Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas konania konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17116/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 192/2017Materiál pre informáciu: