Program
53. schôdze vlády Slovenskej republiky
5. apríl 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 53. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.04.2018, 11:24:00)1. Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14628/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 149/2017

2. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12838/2017
Predkladá: minister obrany, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 150/2017

3. Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14881/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 151/2017

4. Návrh Rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14324/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 152/2017

5. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16021/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Poznámka: Ústna informácia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 153/2017

6. Návrh na ratifikáciu Minamatského dohovoru o ortuti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15181/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 154/2017

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15259/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 156/2017

9. Štatút Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15062/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 157/2017

10. Zapojenie Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15063/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 158/2017

11. Dobrovoľné prísľuby a záväzky Slovenskej republiky do Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13698/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 159/2017

12. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15187/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 160/2017

13. Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15224/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 161/2017

16. Informácia o postupe výstavby Národného futbalového štadióna Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15211/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Rokovanie prerušené

Utajovaný materiál:


I. Návrh Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-T-30/2017
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: tajný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 166/2017

II. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-135/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 167/2017

III. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-136/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 168/2017

IV. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-137/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 169/2017

V. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-138/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 170/2017

VI. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-139/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 171/2017

VII. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-140/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 172/2017

VIII. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-141/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 173/2017

IX. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-142/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 174/2017

X. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-143/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 175/2017

XI. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-144/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 176/2017

Materiál pre informáciu:


a. Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15088/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 9.-10. marca 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15185/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15043/2017
Predkladá: A. Fisterová, hlavný kontrolór športu
Materiál: Vzatý na vedomie