Program
50. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. marec 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 50. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 13.09.2018, 14:04:37)1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9888/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Súhlas
Č. uznesenia: 122/2017

2. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12230/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 123/2017

3. Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11833/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 124/2017

4. Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11845/2017
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Materiál: Rokovanie prerušené

5. Návrh Ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12556/2017
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 125/2017Materiál pre informáciu: