Program
49. schôdze vlády Slovenskej republiky
8. marec 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 49. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 16.03.2017, 09:14:34)1. Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10668/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 114/2017

2. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11111/2017
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 115/2017

3. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11085/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 116/2017

4. Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10738/2017
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 117/2017

5. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11444/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 118/2017

6. Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10722/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 119/2017

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-87/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 120/2017

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: D-88/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 121/2017

Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 98. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky per rollam konaného 13. februára až 17. februára 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10912/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie