Program
47. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. február 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 47. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.03.2017, 09:37:41)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9206/2017
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vypustený

2. Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-8466/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 83/2017

4. Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9306/2017
Predkladá: minister kultúry
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 85/2017

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6808/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 86/2017

7. Návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9338/2017
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 88/2017

8. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9729/2017
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 89/2017

9. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9480/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 90/2017

13. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9488/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 94/2017Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ dňa 3. februára 2017 na Malte Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9099/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o plnení úloh uvedených v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5988/2017
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o stave vtáčej chrípky na Slovensku s vyčíslením doterajších nákladov na jej likvidáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-9877/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vzatý na vedomie