Program
44. schôdze vlády Slovenskej republiky
1. február 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 44. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 27.06.2017, 13:40:26)2. Návrh na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-4954/2017
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 55/2017

5. Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5536/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 58/2017

6. Správa o priebehu a výsledkoch XIII. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5747/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 59/2017

7. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5534/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 60/2017Materiál pre informáciu:


a. Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. polroku 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5175/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR R. Fica v OECD, dňa 16. 1. 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-5823/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o implementácii podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6119/2017
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie