Program
43. schôdze vlády Slovenskej republiky
25. január 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 43. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 10.02.2017, 09:30:51)2. Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1792/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 46/2017

4. Medzirezortný program 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2017 až 2022 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43313/2016
Predkladá: minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 48/2017

5. Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2598/2017
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 49/2017

6. Návrh na pripojenie Slovenskej republiky k Deklarácii o bezpečných školách Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-3621/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 50/2017

7. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-4385/2017
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 51/2017

8. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-4201/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 52/2017

Utajovaný materiál:


I. Koncepcia šifrovej ochrany informácií Slovenskej republiky na roky 2017-2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-422/2016
Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 53/2017

Materiál pre informáciu: