Program
42. schôdze vlády Slovenskej republiky
18. január 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 42. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 27.01.2017, 10:23:31)4. Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1731/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 36/2017

5. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1796/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 37/2017

11. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť HYCA s.r.o., IČO: 35 900 008, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Rimavská Sobota Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-1765/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 43/2017