Program
36. schôdze vlády Slovenskej republiky
16. november 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 36. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 28.11.2016, 15:46:55)1. Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33632/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 513/2016

2. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33503/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 514/2016

4. Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33526/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 516/2016

5. Zdôvodnenie výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34271/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 517/2016

6. Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34270/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 518/2016

9. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-34274/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 521/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 20.-21. októbra 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33082/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie