Program
35. schôdze vlády Slovenskej republiky
9. november 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 35. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 15.11.2016, 11:22:55)1. Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31831/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 504/2016

2. Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31834/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 505/2016

3. Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31892/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 506/2016

4. Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016-2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-31945/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 507/2016

5. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-32522/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 508/2016

6. Návrh na vymenovanie člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-33060/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 509/2016

7. Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26324/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 510/2016Materiál pre informáciu: