Program
32. schôdze vlády Slovenskej republiky
19. október 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 32. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:40:28)2. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28877/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 478/2016

4. Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28020/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 480/2016

6. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29357/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 482/2016

8. Správa o stave plnenia ex ante kondicionalít k 30.09.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29195/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 484/2016

9. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 359 z 30. augusta 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29995/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 485/2016

10. Návrh na vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29387/2016
Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 486/2016

11. Návrh na vymenovanie predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29997/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 487/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 94. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 28. septembra 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28778/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave plnenia ex ante kondicionalít k 30.09.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29195/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Vypustený