Program
31. schôdze vlády Slovenskej republiky
12. október 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 31. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:40:29)1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28266/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 466/2016

2. Plán predchádzania plytvaniu potravinami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27494/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 467/2016

3. Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28375/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2016

4. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28581/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 469/2016

6. Návrh na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom na Vysoká škola DTI Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28465/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 471/2016

7. Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29029/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 472/2016

8. Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29031/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 473/2016

9. Návrh na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby pri obci Strelníky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28878/2016
Predkladá: minister zdravotníctva, minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 474/2016

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29028/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 475/2016

11. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-29030/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 476/2016