Program
30. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky
6. október 2016, 16:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 30. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:40:30)1. Príprava štátneho pohrebu bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28572/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 465/2016