Program
29. schôdze vlády Slovenskej republiky
5. október 2016, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 29. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 23.11.2016, 10:57:04)1. Plán predchádzania plytvaniu potravinami Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27494/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Vypustený

3. Návrh na začatie stavby "Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne - 25 Kensington Palace Gardens, Londýn" Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27745/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 447/2016

5. Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27675/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 449/2016

6. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 20.-21. októbra 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28237/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 450/2016

7. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28062/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 451/2016

8. Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2017 až 2019 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28113/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 452/2016

9. Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28020/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Vypustený

10. Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27950/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 453/2016

11. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 356 z 23. augusta 2016 k Správe o návrhu riešenia aktuálnej situácie v projekte Zdravé komunity Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28120/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 454/2016

13. Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27419/2016
Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 456/2016

14. Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28048/2016
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 457/2016

15. Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2017 až 2019 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28275/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 458/2016

16. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28241/2016
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 459/2016

17. Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28366/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 460/2016

18. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28292/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 461/2016

19. Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28372/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 462/2016

Utajovaný materiál:


I. Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2017 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-299/2016
Predkladá: minister financií
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 463/2016

II. Návrh systematizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2017 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-303/2016
Predkladá: minister obrany
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 464/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov dňa 16. septembra 2016 v Bratislave Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-28236/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27942/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27737/2016
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27854/2016
Predkladá: predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiál: Vzatý na vedomie