Program
26. schôdze vlády Slovenskej republiky
14. september 2016, 10:00 h
v budove Radnice, Námestie baníkov 32, Rožňava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 26. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.01.2017, 15:50:27)1. Akčný plán rozvoja okresu Rožňava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26497/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja
Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava
Ján Babič, prednosta Okresného úradu Rožňava
Erika Mihaliková, prednostka Mestského úradu Rožňava
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Zuzana Kumanová, členka skupiny expertov splnomocnenca pre podporu málo rozvinutých okresov
Monika Šeďová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
Karol Horník, poslanec Košického samosprávneho kraja
Karol Kováč, poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Eva Valentíková, Mestský úrad Rožňava
Ján Štefan, Okresný úrad Rožňava
Ján Matu, Okresný úrad Rožňava
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná
Mikuláš Gregor, OZ Združenie gemerských remeselníkov
Juraj Balázs, konateľ PRO-FOREST Rožňava, s. r. o.
Štefan Bašták, starosta obce Slavošovce
Štefan Zubriczký, riaditeľ OZ Lesy SR, Rožňava
Róbert Anna, starosta obce Lipovník
Ján Lach, Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov
Stanislav Lukáč, Okresný úrad Rožňava
Róbert Zdechovan, Okresný úrad Rožňava
Róbert Németh, konateľ AGROTRADE GROUP, spol. s r. o.
Rudolf Mičuda, konateľ CWT Metal, s. r. o.
Diana Košťálová, riaditeľka SOŠ Rožňava
Peter Bollo, starosta obce Krasnohorské Podhradie
Miloslav Kaprál, Lavaton, s. r. o., prevádzkový riaditeľ pre východ
Slavomír Zubrický, starosta obce Jablonov nad Turňou
Jozef Pisarčík, predseda 4 Future OZ
Nataša Vjesztová, MAS Gemer – Rožňava OZ
Richard Szőlos, riaditeľ Základnej školy Zlatá Rožňava
Viktor Baláž, riaditeľ Obchodnej akadémie Rožňava
Karol Gogolák, riaditeľ Regionálneho, poradenského a informačného centra v Rožňave
Ján Vieloha, starosta obce Nižná Slaná
Mária Mandelíková, konateľka DAMYS, s. r. o.
Vojtech Balázs, generálny riaditeľ SMZ Kunová Teplica
Jozef Hronec, konateľ MTH s. r. o., Vlachovo
Jozef Zobola, predseda Poľnohospodárskeho družstva v Roštári
Ján Belák, konateľ AGROSPOL Honce, s. r. o.
Stanislav Prcúch, riaditeľ VVS a. s., závod Rožňava
Štefan Domonkos, Ministerstvo financií SR
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 385/2016

2. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26447/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 386/2016

3. Návrh na ratifikáciu Parížskej dohody Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26839/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 387/2016