Program
25. schôdze vlády Slovenskej republiky
13. september 2016, 15:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Námestie Slobody 14/18, Revúca

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 25. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 31.05.2017, 14:51:36)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Revúca Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26182/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Michal Bagačka, poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Hnúšťa
Eva Cireňová, primátorka mesta Revúca
Július Buchta, zástupca primátorky mesta Revúca
Peter Balogh, prednosta Okresného úradu v Revúcej
Milan Kolesár, primátor mesta Jelšava
Anna Szögedi, primátorka mesta Tornaľa
Ladislav Nagy, prednosta Mestského úradu Tornaľa
Július Laššan, starosta obce Mokrá Lúka
Rudolf Bauer, OZ CESCI-Carpathia Košice
Štefan Horváth, Agentúra pre rozvoj Gemera
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Zuzana Kumanová, členka skupiny expertov splnomocnenca pre podporu málo rozvinutých okresov
Viera Hanesovská, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ján Šeševička, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a starosta Revúcka Lehota
Branislav Valaštek, riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Revúca
Jozef Mikuda, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Revúca
František Lukáš, riaditeľ Strednej odbornej školy Revúca
Daniela Pršebicová, riaditeľka NsP, n. o. Revúca
Ján Vavrek, riaditeľ OZ Lesy Revúca
Daniela Bímová, vedúca odboru regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
Štefan Majoroš, ELEPHANTTS SK, s. r. o., Bratislava
Ján Galovič, SLOVMAG, a. s. Lubeník
Miroslav Kováč, ADAM Slovakia, s. r. o., Lubeník
Peter Medvec, starosta obce Chyžné
Mária Duszová, starostka obce Držkovce
Miroslav Marčák, starosta obce Muránska Lehota
Marek Nosko, starosta obce Muránska Dlhá Lúka
Dušan Bodnár, starosta obce Ratkovské Bystré
Laura Durančíková, starostka obce Gemerské Teplice
Ladislav Miklóš, starosta obce Licince
Ľubomír Kisel, starosta obce Lubeník
Peter Sentandráši, starosta obce Sirk
Roman Goldschmidt, starosta obce Muráň
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 379/2016

2. Východiská aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24914/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 380/2016

3. Návrh na vymenovanie národného koordinátora pre prípravu osláv výročia dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26878/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 381/2016

5. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka a návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26450/2016
Predkladá: minister kultúry
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 383/2016

6. Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-26876/2016
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 384/2016