Program
22. schôdze vlády Slovenskej republiky
31. august 2016, 10:00 h
v budove Okresného úradu, Sov. hrdinov 102, Svidník

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 22. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 05.12.2016, 11:47:30)1. Akčný plán rozvoja okresu Svidník Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25208/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR a predseda Prešovského samosprávneho kraja
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Mikuláš Krajkovič, poslanec Národnej rady SR
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
Peter Pilip, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Ján Vook, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Milan Cocuľa, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Jozef Baslár, prednosta Okresného úradu Svidník
František Pochanič, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stredisko Svidník
Pavol Šoth, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Svidník
Martin Blicha, riaditeľ Sociálnej poisťovne Svidník
Ján Rubis, primátor mesta Giraltovce
Viera Dujakovičová, Občianske združenie Dukla
Miron Mikita, riaditeľ RRA Svidník
Ľuboš Čepan, vedúci odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu Svidník
Adrián Gužo, starosta obce Kružľová
Juraj Petný, starosta obce Nižný Orlik
Edita Oreničová, starostka obce Kečkovce
Štefan Kožlej, starosta obce Kuková
Ján Drimák, starosta obce Stročín
Pavol Fek, starosta obce Kapišová
Ján Kosár, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Svidník
Jaroslav Kušnír, riaditeľ Súkromnej Strednej odbornej školy Giraltovce
Pavel Olejár, riaditeľ Strednej priemyselnej školy Svidník
Martin Jadlovský, RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o., Svidník
Michal Homza, PSS Svidník, a. s., Svidník
Marek Biskup, JUKOD, s. r. o., Nižná Jedľova
Ľubomír Kosť, H. K. K. mont, s. r. o., Svidník
Michal Goriščák, podnikateľ v oblasti cestovného ruchu
Štefan Szidor, krajský aktivista
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 366/2016

4. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25838/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 368/2016