Program
21. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. august 2016, 14:00 h
v budove Mestského domu kultúry, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 21. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 12.12.2016, 12:07:07)1. Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25411/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR a predseda Prešovského samosprávneho kraja
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou
Jozef Berta, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Juraj Kuročka, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Ľubomír Lukič, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Jaroslav Makatúra, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Monika Štoffová, Prešovský samosprávny kraj
Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
Imrich Kónya, Mestský úrad Vranov nad Topľou
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Helena Kovaľská, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Anna Treľová, Sociálna poisťovňa Vranov nad Topľou
Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
Zuzana Zemčáková, ARR PSK Prešov
Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany
Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Valéria Račková, starostka obce Žalobín
Jozef Vaľko, starosta obce Davidov
Stanislav Duda, starosta obce Zámutov
Michal Čandík, starosta obce Vechec
Zuzana Dragulová, riaditeľka Gymnázia Vranov nad Topľou
Mária Chrapeková, riaditeľka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou
Stanislav Kráľ, riaditeľ Spojenej školy Čaklov
Ľubomír Tóth, riaditeľ Strednej odbornej školy Vranov nad Topľou
Igor Šesták, riaditeľ Strednej drevárskej školy Vranov nad Topľou
Ján Kravec, predseda Poľnohospodárskeho obchodného družstva Vechec
Juraj Soták, predseda Poľnohospodárskeho družstva Nižný Hrušov
Stanislav Obický, SESO, s. r. o., Vranov nad Topľou
Ján Ďurian, Bukóza holding Hencovce
Ján Manduľák, LPH Vranov nad Topľou, s. r. o.
Ján Drozd, STD DONIVO, a. s., Vranov nad Topľou
Matúš Barkóci, Betpres, s. r. o., Vranov nad Topľou
Pavol Vagaský, Agromix, vos, spol. s r. o.
Jozef Tarkanič, GRUND Vranov nad Topľou, s. r. o.
Andrej Ihnát, UNIMONT, s. r. o., Vranov nad Topľou
Miroslav Hrubovský, UNIPLAST, s. r. o., Vranov nad Topľou
Mikuláš Nemes, člen Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou
Štefan Szidor, krajský aktivista
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 359/2016

2. Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24970/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 360/2016

3. Návrh na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obci Ľubotice Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25472/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 361/2016

4. Východiská aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24914/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany
Materiál: Vypustený

5. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25505/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 362/2016

6. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25504/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 363/2016

7. Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25924/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 364/2016

8. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25922/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 365/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na XIV. konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD 14), 17.-22. júla 2016 v Nairobi, Keňa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25257/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie