Program
19. schôdze vlády Slovenskej republiky
23. august 2016, 09:00 h
v budove Domu kultúry, Námestie slobody 1, Sobrance

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 19. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 13.12.2016, 09:46:58)1. Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-22458/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Emil Ďurovčík, poslanec Národnej rady SR
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja
Pavol Džurina, primátor mesta Sobrance
Boleslav Lešo, prednosta Okresného úradu Sobrance
Ladislav Mitterpák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Vladyka Milan Chautur, gréckokatolícky apoštolský eparcha
Štefan Chudoba, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Zuzana Kumanová, expertný tím splnomocnenca vlády SR na podporu najmenej rozvinutých okresov
Martin Hrunka, starosta obce Veľké Revištia
Milan Őrmezey, starosta obce Lekárovce
Milan Poľák, starosta obce Inovce
Silvia Žeňuchová, starostka obce Koromľa
Štefan Minčák, starosta obce Beňatina
Ľuboš Sliško, starosta obce Blatné Remety
Jozef Antonič, starosta obce Úbrež
František Marcin, starosta obce Ostrov
Andrej Timko, starosta obce Tibava
Ján Skyba, starosta obce Choňkovce
Marián Mižák, riaditeľ Gymnázia Sobrance
Michal Gič, riaditeľ Strednej odbornej školy Sobrance
Eva Pappová, riaditeľka I. Základnej školy Sobrance
Ján Valiga, riaditeľ II. Základnej školy Sobrance
Jaroslav Majoroš, konateľ firmy Scorptrade, s. r. o.
Ján Petro, predseda PD Vinohrady Choňkovce
Tomáš Glezgo, riaditeľ Hraničnej a cudzineckej polície Sobrance
Peter Pšak, riaditeľ OZ Sobrance, Lesy SR, š. p.
Emília Žeňuchová, konateľka firmy SLOVAKIA-TREND
Jaroslav Pipta, konateľ firmy JP-TOP s. r. o.
Blažej Jacko, konateľ firmy Blažej Jacko
Martin Fiľko, konateľ Pekárne Fiľko
Ivan Ihnát, konateľ firmy Plynroz, a. s. Sobrance
Ľuboslav Zoľák, súkromný právnik
Ľuboslav Kohút, konateľ firmy Dominium KPML, spol. s r. o.
Martin Kuzma, konateľ firmy VODO-KOVO
Albín Blicha, konateľ firmy AB KONSTRUKT, spol. s r. o.
Jozef Čermák, konateľ firmy JUKOS, spol. s r. o.
Ján Ohorčák, súkromný podnikateľ
Pavol Fečík, predseda Roľníckeho družstva Koromľa
Pavol Roško, samostatne hospodáriaci roľník, Michalovce
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 355/2016

2. Správa o návrhu riešenia aktuálnej situácie v projekte Zdravé komunity Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25440/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 356/2016