Program
18. schôdze vlády Slovenskej republiky
22. august 2016, 14:00 h
v budove Mestského úradu, Nám. Slobody 57, Sabinov

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 18. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 22.09.2016, 20:15:17)1. Akčný plán rozvoja okresu Sabinov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24939/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR a predseda Prešovského samosprávneho kraja
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Peter Molčan, primátor mesta Sabinov a poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany a poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Miroslav Čekan, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Monika Štoffová, členka Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
Iveta Baranová, riaditeľka Prešovskej rozvojovej agentúry ARR Prešov
Jaroslav Dujava, starosta obce Pečovská Nová Ves
Jozef Stedina, starosta obce Torysa
Vladimír Lelovský, starosta obce Ľutina
Ladislav Urda, starosta obce Kamenica
Igor Birčák, starosta Drienica
Ján Šejirman, starosta obce Krivany
Alena Krištofiková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Ján Baňas, prednosta Okresného úradu Sabinov
Juraj Hudáč, riaditeľ Sociálnej poisťovne Prešov
Mária Futejová, riaditeľka Spojenej školy Sabinov
Karol Tkáč, riaditeľ Strednej odbornej školy Lipany
Ján Pavúk, SANAS, a. s. Sabinov
Juraj Kamarás, IMUNA PHARM, a. s. Šarišské Michaľany
Marián Mizerák, STAV-MAJO, s. r. o. Lipany
Štefan Mathé, ODEVA, s. r. o. Lipany
František Onderčo, REMOPEL, s. r. o. Sabinov
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 350/2016

2. Návrh na odvolanie prednostov okresných úradov Skalica a Šaľa a návrh na vymenovanie prednostov okresných úradov Skalica, Šaľa a Medzilaborce Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25039/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 351/2016

4. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25034/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 353/2016

5. Určenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-25052/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 354/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica vo Vietnamskej socialistickej republike 16. – 19.7.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24863/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Informácia o účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica na 11. samite hláv štátov a vlád ASEM v Ulánbátare v dňoch 15. – 16. júla 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-24655/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie