Program
14. schôdze vlády Slovenskej republiky
24. jún 2016, 10:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Námestie Š. M. Daxnera, súp. č. 1723, 979 01 Rimavská Sobota

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 14. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:10:14)1. Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20723/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Béla Bugár, podpredseda Národnej rady SR
Michal Bagačka, poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Hnúšťa
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ivan Hazucha, poslanec Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota
Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota
Peter Mináč, primátor mesta Tisovec
Gabriel Mihályi, starosta obce Jesenské
Tibor Csúr, starosta obce Veľký Blh
Ján Rencsok, starosta obce Rakytník
Ján Záhorský, starosta obce Vyšné Valice
Ján Lichanec, starosta obce Orávka
Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec
Marián Habovčík, starosta obce Lenka
Nándor Kisfaludi, starosta obce Širkovce
Svetlana Šufliarska, starostka obce Čierny Potok
Stanislav Krahulec, starosta obce Rimavské Janovce
Elena Polónyiová, starostka obce Rimavská Baňa
Július Agócs, starosta obce Gemerský Jablonec
Ivan Očenáš, starosta obce Belín
Zuzana Študencová, starostka obce Čerenčany
Levente Hubay, starosta obce Gemerské Michalovce
Peter Tóth, starosta obce Číž
Aladár Bari, starosta obce Radnovce
Zuzana Visokaiová, starostka obce Horné Zahorany
Alena Segedyová, starostka obce Lukovištia
Ján Ďuriška, starosta obce Valice
Jana Ďurišová, starostka obce Rimavské Zalužany
Irena Hanobiková, starostka obce Abovce
Marián Štúrik, Občianske združenie Naša Sobota
Andrej Boros, Občianske združenie Naša Sobota
Radovan Ceglédy, generálny riaditeľ RSNET, s. r. o., Občianske združenie Naša Sobota
Miroslava Vargová, MAS Malohont, OZ OZVENY
Andrea Gállová, Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR
Daniel Csúr, prezident organizácie Veľvyslanectvo mládeže SR
Ivan Roško, člen Občianskeho združenia Naša Sobota
František Szűcs, tajomník Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu
Pavol Struhár, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota
Karol Anger, zástupca prednostu Okresného úradu Rimavská Sobota
Alexander Bacso, člen Občianskeho združenia Naša Sobota
Jaroslav Bagačka, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote
Zuzana Kederová, riaditeľka Sociálnej poisťovne
Lívia Koósová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 254/2016