Program
13. schôdze vlády Slovenskej republiky
23. jún 2016, 14:00 h
v budove Synagógy - multikultúrny priestor, ulica Adyho 69/7, Lučenec

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 13. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 21.02.2017, 18:52:36)1. Akčný plán rozvoja okresu Lučenec Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20796/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Béla Bugár, podpredseda Národnej rady SR
Jana Laššáková, poslankyňa Národnej rady SR
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec
Attila Agócs, primátor mesta Fiľakovo
Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce
Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu Lučenec
Vladimír Mužila, riaditeľ AGRO CS Slovakia, a. s., Lučenec
Eva Balážová, vedúca Katedry verejnej správy SPU v Nitre
Bronislava Nyesteová, riaditeľka Agentúry pre rozvoj južného Slovenska, Lučenec
Attila Varga, riaditeľ Strednej odbornej školy Fiľakovo
Marian Svorad, SVOMA, s. r. o., Lučenec
Vladimír Červenák, Termalpark, s. r. o., Lučenec
Ján Vrabec, Ekoltech, s. r. o., Fiľakovo
Rastislav Sloček, Družstvo Agrospol, Boľkovce
Ján Božík, PRP, s. r. o., Tomášovce
Martin Dováľ, Ipeľské Tehelne, a. s., Lučenec
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 251/2016

2. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20577/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 252/2016

3. Organizačné zabezpečenie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 –2021 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20407/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 253/2016