Program
12. schôdze vlády Slovenskej republiky
15. jún 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 12. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 13.03.2017, 11:50:50)3. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19607/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 233/2016

4. Návrh Doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19609/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 234/2016

5. Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19218/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 235/2016

6. Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19097/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 236/2016

7. Komplexné zhodnotenie efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2014-2015) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19098/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 237/2016

8. Návrh na vymenovanie člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19678/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 238/2016

9. Návrh na zmenu znenia úlohy a zrušenie úlohy v uznesení vlády SR č. 48 z 28. januára 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20116/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 239/2016

10. Kandidatúra Slovenskej republiky na získanie štatútu pridruženého pozorovateľa Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20112/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 240/2016

11. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 28.-29. júna 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20111/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 241/2016

12. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20082/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 242/2016

14. Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20240/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 244/2016

15. Návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20236/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 245/2016

16. Návrh na odvolanie a vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20237/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 246/2016

17. Návrh na určenie funkčného platu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20238/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 247/2016

18. Návrh na určenie funkčného platu pre námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20239/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 248/2016

19. Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-20311/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 249/2016

Utajovaný materiál:


I. Vyhodnotenie usporiadania vzťahov vybraných oblastí - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-V-184/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Stupeň utaj.: vyhradený
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 250/2016

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19826/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie