Program
10. schôdze vlády Slovenskej republiky
1. jún 2016, 10:00 h
v budove Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Avenue de Cortenbergh 107, Brussels, Belgické kráľovstvo

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 10. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:10:12)1. Návrh na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19435/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 201/2016

2. Návrh štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19436/2016
Predkladá: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 202/2016

3. Návrh na vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19438/2016
Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 203/2016

4. Návrh štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19437/2016
Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 204/2016

5. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19434/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 205/2016