Program
8. schôdze vlády Slovenskej republiky
18. máj 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 8. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:08:13)1. Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17707/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 186/2016

2. Legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15636/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 187/2016

3. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17776/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 188/2016

4. Návrh na odvolanie podpredsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17367/2016
Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 189/2016

5. Návrh na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18056/2016
Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 190/2016

6. Návrh na vymenovanie hlavného kontrolóra športu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17850/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 191/2016Materiál pre informáciu: