Program
7. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. máj 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 7. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 18.07.2017, 13:17:37)1. Návrh na uzavretie Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16898/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 175/2016

4. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovom humanitárnom samite a smernice pre postup delegácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17097/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 178/2016

5. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16939/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 179/2016

6. Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16751/2016
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 180/2016

7. Návrh na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17224/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 181/2016

8. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17197/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 182/2016

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie Splnomocnenca pre Národný fond Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17215/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 183/2016

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-17247/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 185/2016Materiál pre informáciu:


a. Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16757/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16760/2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16465/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2015 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16531/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16408/2016
Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16753/2016
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vzatý na vedomie