Program
6. schôdze vlády Slovenskej republiky
4. máj 2016, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 6. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.07.2017, 09:46:24)2. Návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16231/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 164/2016

3. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16257/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 165/2016

4. Hodnotiaca správa k národnému projektu: Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16200/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 166/2016

5. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16340/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 167/2016

6. Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15357/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 168/2016

8. Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 3.0) v súvislosti s úpravou stratégie financovania prioritnej osi 2 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16237/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 170/2016

10. Návrh na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16402/2016
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 172/2016

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16573/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 173/2016

12. Návrh účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23. - 27. mája 2016, Nairobi, Keňa Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16534/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 174/2016Materiál pre informáciu:


a. Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16264/2016
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o plnení opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16254/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16158/2016
Predkladá: generálny prokurátor
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Návrh záverečného účtu za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16263/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16215/2016
Predkladá: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16214/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie

g. Ročná účtová uzávierka Ústavu pamäti národa za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16119/2016
Predkladá: predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Návrh záverečného účtu za rok 2015 kapitoly 38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16136/2016
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16233/2016
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16230/2016
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
Materiál: Vzatý na vedomie