Program
4. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky
25. apríl 2016, 09:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 4. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:08:12)