Program
3. schôdze vlády Slovenskej republiky
13. apríl 2016, 12:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 3. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:08:11)1. Návrh účasti delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Českej republiky, 14.4.2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14276/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 135/2016

2. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14277/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 136/2016

3. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14622/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 137/2016

4. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14632/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 138/2016

5. Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov a návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14633/2016
Predkladá: predseda vlády
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 139/2016

6. Návrh na odvolanie štátneho tajomníka a vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva financií Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14606/2016
Predkladá: minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 140/2016

7. Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14758/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 141/2016Materiál pre informáciu:


a. Informácia z 89. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 22. marca 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14440/2016
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie