Program
1. schôdze vlády Slovenskej republiky
30. marec 2016, 12:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 1. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 09.08.2016, 10:06:44)1. Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13348/2016
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 117/2016

2. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Martin na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13356/2016
Predkladá: minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 118/2016

3. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13222/2016
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 119/2016

4. Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13317/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 120/2016

5. Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13376/2016
Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 121/2016

6. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13308/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 122/2016

7. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13311/2016
Predkladá: minister životného prostredia
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 123/2016

8. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13316/2016
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 124/2016

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13320/2016
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 125/2016

10. Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13350/2016
Predkladá: minister zdravotníctva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 126/2016

11. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13352/2016
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 127/2016

12. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13384/2016
Predkladá: minister kultúry
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 128/2016

13. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13385/2016
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 129/2016

14. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13388/2016
Predkladá: minister obrany
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 130/2016