Program
146. schôdze vlády Slovenskej republiky
11. február 2015, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 146. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 23.02.2015, 11:41:05)2. Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7134/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 59/2015

3. Návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7435/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 60/2015

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7434/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 61/2015

6. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7645/2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 63/2015

7. Návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6103/2015
Predkladá: predsedníčka Súdnej rady SR
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Neschválený

8. Návrh na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-6662/2015
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 64/2015Materiál pre informáciu:


b. Informácia zo 73. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 28. januára 2015 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7444/2015
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Návrh Analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-7232/2015
Predkladá: minister zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie