Program
139. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. február 2019, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 139. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 15.02.2019, 08:58:32)1. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2457/2019
Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Materiál: Vypustený

2. Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44083/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 50/2019

3. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2410/2019
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 51/2019

4. Akčný plán na roky 2019–2020 Národného transplantačného programu na roky 2014 –2018, s výhľadom do roku 2022 podľa 6 základných pilierov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2518/2019
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 52/2019

5. Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2462/2019
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 53/2019

6. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na február 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2706/2019
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 54/2019

7. Návrh základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2613/2019
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 55/2019

8. Návrh riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s. Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2586/2019
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 56/2019Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 117. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 2019 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2702/2019
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

c. Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-2535/2019
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Stiahnutý