Detail nezaradeného materiálu

Názov: Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018
Číslo materiálu: UV-35170/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 078783/2018-OPVR-0144318
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č.98/1995

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)