Detail nezaradeného materiálu

Názov: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia
Číslo materiálu: UV-34559/2018
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8883/2018-3.1
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 148 z 26. marca 2014

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)