Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-32533/2018
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/007160/2018-622
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018, v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)