Detail nezaradeného materiálu

Názov: Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, verzia 4.0
Číslo materiálu: UV-24681/2018
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: IROP-2018-840/8233-13
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)