Detail nezaradeného materiálu

Názov: Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike - návrh
Číslo materiálu: UV-24473/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 048531/2018-OĽPR-0091629
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)