Detail nezaradeného materiálu

Názov: II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu - návrh
Číslo materiálu: UV-24465/2018
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 13117/2018-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 14. decembra 2016

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)