Detail nezaradeného materiálu

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín V4 a stretnutia v rozšírenom formáte predsedov vlád krajín V4 a Rakúska (Maďarsko, 21. júna 2018)
Číslo materiálu: UV-24460/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 038969/2018-ODV4-0087605
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády č. 276/2018

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)