Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie
Číslo materiálu: UV-24141/2018
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012931/2018-333
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: iniciatívny materiál

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)