Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-13012/2018
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 13560/2018-3420-16743
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 792/2002 v znení bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 27/2017, bod B.35 uznesenia vlády SR č. 327/2017 a bod B.1 uznesenia vlády SR č. 32/2018

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)