Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov
Číslo materiálu: UV-1230/2018
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 133-671/2018/SRR
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)