Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020
Číslo materiálu: UV-1095/2018
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 2224/2017/OPS-2
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: iniciatívny materiál

Obsah:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)