Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014
Číslo materiálu: UV-6023/2015
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 3409-3231/2015/OMHZFP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR, podpredseda vlády a minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 573 úloha B.1. z 27. augusta 2008, v znení uznesenia vlády SR č. 674 z 19. októbra 2011 a uznesenia vlády SR č. 541 z 10. októbra 2012

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)