Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14195/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
09.04.2018
ÚGKK SR
UV-13749/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
03.04.2018
MV SR
UV-13103/2018

Informatívny materál Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.03.2018
MH SR
UV-13012/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
29.03.2018
MZ SR
UV-13005/2018

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 Materiál obsahuje súbory
20.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11575/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MS SR
UV-11111/2018

Riadny materál Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 891) Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŽP SR
UV-11105/2018

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady a na zasadnutí Európskej rady (čl. 50) v dňoch 22.-23. marca 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
15.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11024/2018

Informatívny materál Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
14.03.2018
ÚPVO
UV-10955/2018