Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Informácia o 31. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
05.11.2018
MS SR
UV-37735/2018

Riadny materál Návrh na ratifikáciu dodatkov k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Materiál obsahuje súbory
02.11.2018
MZVaEZ SR
UV-37586/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách - nové znenie Materiál obsahuje súbory
02.11.2018
MDV SR
UV-37584/2018

Riadny materál Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020 Materiál obsahuje súbory
29.10.2018
SŠHR SR
UV-37175/2018

Riadny materál Štatút Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
29.10.2018
ÚPV SR
UV-37169/2018

Riadny materál Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
26.10.2018
MPaRV SR
UV-36953/2018

Informatívny materál Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
12.10.2018
MŠVVaŠ SR
UV-35171/2018

Informatívny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
26.09.2018
MPSVR SR
UV-33082/2018

Riadny materál Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
21.09.2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-32527/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
20.09.2018
SŠHR SR
UV-32368/2018