Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
18.12.2018
MPaRV SR
UV-43345/2018

Informatívny materál Informácia zo 116. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. decembra 2018 Materiál obsahuje súbory
18.12.2018
ÚV SR
UV-43305/2018

Informatívny materál II. Správa o plnení Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
18.12.2018
MS SR
UV-43292/2018

Riadny materál Návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 z 8. novembra 2017 k návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
18.12.2018
MZ SR
UV-43273/2018

Riadny materál Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.12.2018
MZ SR
UV-43272/2018

Riadny materál Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) Materiál obsahuje súbory
17.12.2018
MZ SR
UV-43217/2018

Informatívny materál Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-42626/2018

Riadny materál Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-42622/2018

Riadny materál Návrh postupu v sporoch Slovenskej republiky s akcionármi zdravotných poisťovní Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MF SR
UV-42549/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
11.12.2018
MDV SR
UV-42498/2018