Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2017 Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MZVaEZ SR
UV-28728/2017

Riadny materál Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do aktivity krízového manažmentu na území Ukrajiny formou vyslania civilného experta Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MZVaEZ SR
UV-28727/2017

Riadny materál Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017 Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MO SR
UV-28725/2017

Riadny materál Návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka - nové znenie Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MPaRV SR
UV-28714/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach - nové znenie Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MPaRV SR
UV-28713/2017

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
NBÚ
UV-28679/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MF SR
UV-28410/2017

Informatívny materál Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
22.06.2017
UDVA
UV-28392/2017

Riadny materál Návrh účasti delegácie SR na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires v dňoch 10. – 13. decembra 2017 Materiál obsahuje súbory
22.06.2017
MH SR
UV-28391/2017

Riadny materál Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
22.06.2017
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-28377/2017