Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad Materiál obsahuje súbory
19.02.2019
MZ SR
UV-4202/2019

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine Materiál obsahuje súbory
19.02.2019
MŽP SR
UV-4161/2019

Riadny materál Informácia o výsledkoch skúšok, testov, prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie obstarávania Materiál obsahuje súbory
13.02.2019
MO SR
UV-3476/2019

Riadny materál Projekt - Rádiolokátor prehľadový letiskový (SRE/SSR/PAR) Materiál obsahuje súbory
12.02.2019
MO SR
UV-3352/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na február 2019 Materiál obsahuje súbory
12.02.2019
MZVaEZ SR
UV-3332/2019

Riadny materál Návrh na uznanie Juana Gerarda Guaidóa Márqueza ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky Materiál obsahuje súbory
06.02.2019
MZVaEZ SR
UV-2877/2019

Informatívny materál Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
31.01.2019
MS SR
UV-2535/2019

Riadny materál Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory
31.01.2019
MŽP SR
UV-2457/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 – nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.01.2019
MZVaEZ SR
UV-1688/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
15.01.2019
MZVaEZ SR
UV-876/2019