Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.10.2017
MH SR
UV-46424/2017

Riadny materál Informácia na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Materiál obsahuje súbory
23.10.2017
MŽP SR
UV-46359/2017

Riadny materál Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu Materiál obsahuje súbory
20.10.2017
MŽP SR
UV-46210/2017

Riadny materál Návrh na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja Materiál obsahuje súbory
20.10.2017
MŠVVaŠ SR
UV-46131/2017

Informatívny materál Informácia zo 103. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. októbra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46085/2017

Informatívny materál Informácia zo 102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. septembra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46084/2017

Informatívny materál Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
17.10.2017
MS SR
UV-45636/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.10.2017
MV SR
UV-45105/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
05.10.2017
SŠHR SR
UV-44294/2017

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017