Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Informácia o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v programovom období 2014 – 2020 Materiál obsahuje súbory
04.07.2018
MDV SR
UV-24076/2018

Riadny materál Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok Materiál obsahuje súbory
10.07.2018
MDV SR
UV-24454/2018

Riadny materál Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory
06.07.2018
MF SR
UV-24141/2018

Riadny materál Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie Materiál obsahuje súbory
06.07.2018
MF SR
UV-24141/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnoty podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
14.06.2018
MH SR
UV-22092/2018

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.08.2016
MK SR
UV-24373/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.12.2017
MK SR
UV-51972/2017

Utajovaný materiál Návrh Koncepcie rozvoja systému obrany štátu
02.07.2018
MO SR
V-223/2018

Utajovaný materiál Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2017
06.07.2018
MO SR
V-228/2018