Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Súdnej rady SR
UV-14635/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
Kancelária Ústavného súdu
UV-14619/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
KNR SR
UV-14749/2018

Informatívny materál Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14793/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14232/2018

Riadny materál Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14195/2018

Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Informatívny materál Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
29.03.2018
MH SR
UV-13012/2018

Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-15073/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
10.08.2016
MK SR
UV-24373/2016