Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 Materiál obsahuje súbory
20.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11575/2018

Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-15073/2018

Informatívny materál Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie za rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MDV SR
UV-14793/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MO SR
UV-15016/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MS SR
UV-14773/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty Materiál obsahuje súbory
13.03.2018
ÚV SR
UV-10817/2018

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk Materiál obsahuje súbory
14.02.2018
MŠVVaŠ SR
UV-6274/2018