Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní Materiál obsahuje súbory
19.12.2018
MPaRV SR
UV-43487/2018

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu Materiál obsahuje súbory
27.12.2018
MH SR
UV-44083/2018

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
08.01.2019
MZVaEZ SR
UV-379/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
15.01.2019
MZVaEZ SR
UV-876/2019

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
09.01.2019
MZVaEZ SR
UV-500/2019

Utajovaný materiál Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR
20.11.2018
MO SR
V-395/2018

Utajovaný materiál Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR - nové znenie
04.12.2018
MO SR
V-411/2018

Riadny materál Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania Materiál obsahuje súbory
15.11.2018
MO SR
UV-38955/2018

Utajovaný materiál Informácia: Analýza alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky do času dodania nových taktických stíhacích lietadiel
15.11.2018
MO SR
V-388/2018