Zoznam uznesení zo dňa 24. októbra 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa